Potrebujete poradiť?

Volajte 0917 872 077

Podklad je základ

 

Podlahové krytiny a parkety sa zmenou teploty a vlhkosti počas svojej životnosti zmrašťujú alebo rozťahujú, čím prenášajú na podklad rôzne veľké sily. Veľká časť podlahových krytín, ako je PVC ..., tvoria na podklade paro-nepriepustnú vrstvu, ktorá bráni odvetraniu zabudovanej vlhkosti/pary v podklade, čo vedie k vytvoreniu funkčných a optických defektov na podlahe. Podlahové krytiny sú prevažne tenkovrstvové materiály, ktoré kopírujú nerovnosti podkladu. Z uvedených vlastností vyplýva, že je nevyhnutné pred lepením podlahových krytín dôsledne kontrolovať - pevnosť (tlak/ťah) podkladu, jeho vlhkosť a rovinnosť. Požadované parametre podkladu stanovujú patričné STN normy, prípadne ich určujú výrobcovia podlahových krytín a parkiet.

 

Príprava podkladu

 

Po kontrole podkladu vždy odporúčame ako prvý krok urobiť prebrúsenie podkladu. Odstránime tým nesúdržné a nevhodné časti a otvoríme povrch pre prípadné lepšie odvetranie vlhkosti a následné vnikanie penetračných náterov. Po brúsení nasleduje druhý krok – povrch vždy dôkladne vysajeme. Tretím krokom je aplikácia vhodného penetračného náteru v závislosti od typu podkladu a následnej vrstvy.

 

Murexin Systém - lepenia VINYL dielcov

 

Na vyrovnanie podkladu odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a cementovú nivelačnú hmotu. Nivelačnú hmotu po vytvrdnutí a vyschnutí zľahka prebrúste, vysajte a napenetrujte s Hĺbkový základ D7.

 

Lepené dielce nechajte dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu v miestnosti. Lepidlo nanášajte celoplošne na podklad vhodnou zubovou stierkou v závislosti od druhu krytiny a charakteru jej rubu.

 

Dielce položte do vlhkého lôžka z lepidla a dôkladne celoplošne zatlačte. Dodržujte maximálnu odporúčanú dobu na pokladanie krytiny. Po krátkej prestávke od nalepenia dielce prevalcujte. Vinyl-dielce sú plne zaťažiteľné po cca 48 až 72 hodinách.

 

 

Murexin Systém - lepenia parkiet

 

Na vyrovnanie podkladu odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a cementovú nivelačnú hmotu. Nivelačnú hmotu po vytvrdnutí a vyschnutí zľahka prebrúste, vysajte.

 

Pod Murexin lepidlá na parkety X-Bond MS-K nie je nutné penetrovať podklad, ak je použitá odporúčaná nivelačná hmota. Dbajte na optimálnu vlhkosť parkiet a nechajte ich pred „pokládkou“ aklimatizovať na podmienky v miestnosti. Lepidlo naneste rovnomerne vhodnou ozubenou stierkou na podklad. Veľkosť ozubenia je závislá od druhu parkiet a podkladu.

 

Lepený prvok ukladajte do lôžka mierne posuvným pohybom, ľahko poklepte tak, aby bola rubová strana celoplošne pokrytá lepidlom. Dodržujte maximálnu odporúčanú dobu na pokladanie krytiny. Parkety je možné brúsiť a lakovať po cca 48 hodinách.

 

Murexin Systém - lepenie kobercov

 

Na vyrovnanie podkladu odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a nivelačnú hmotu. Pod paro-nepriepustné krytiny odporúčame použiť skôr cementovú nivelačnú hmotu (napr. Murexin CA20).

 

Nivelačnú hmotu po vytvrdnutí a vyschnutí zľahka prebrúste, vysajte a napenetrujte s Hĺbkový základ D7. Lepené koberce rozviňte, orežte na požadovaný rozmer a nechajte dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu v miestnosti.

 

Lepidlo nanášajte celoplošne na podklad vhodnou zubovou stierkou v závislosti od druhu krytiny a charakteru jej rubu. Koberec položte do lôžka z lepidla po predpísanej dobe odvetrania a následne dôkladne prevalcujte.

 

Dodržujte maximálnu odporúčanú dobu na pokladanie krytiny. Po krátkej prestávke od nalepenia znova prevalcujte koberec, hlavne v miestach švov a ukončení jednotlivých dielov. Koberec je plne zaťažiteľný po cca 48 hodinách

 

Murexin Systém - lepenie PVC

 

Na vyrovnanie podkladu odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a cementovú nivelačnú hmotu. Nivelačnú hmotu po vytvrdnutí a vyschnutí zľahka prebrúste, vysajte a napenetrujte s Hĺbkový základ D7.

 

Lepené PVC rozviňte, orežte na požadovaný rozmer a nechajte dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu v miestnosti. Lepidlo nanášajte celoplošne na podklad vhodnou zubovou stierkou v závislosti od druhu krytiny a charakteru jej rubu. PVC položte do lôžka z lepidla po predpísanej dobe odvetrania a následne dôkladne prevalcujte.

 

Dodržujte maximálnu odporúčanú dobu na pokladanie krytiny. Po krátkej prestávke od nalepenia znova PVC prevalcujte, hlavne v miestach švov a ukončení jednotlivých dielov. Frézovanie a zváranie spojov realizujte najskôr po 24 hodinách po nalepení. Po zváraní povrch opäť dôkladne prevalcujte. PVC je plne zaťažiteľné po cca 48 hodinách.

 

 

Výhody lepenej podlahy

 

Lepená podlaha má oproti plávajúcej množstvo výhod. Takto realizovaná podlaha je pevne spojená s podkladom, vďaka čomu je nášľapná vrstva podlahy kompaktná, pevná, stabilná a nedeformuje sa pri dlhodobejšom zaťažení,  čo predlžuje jej životnosť.

 

Ďalšou výhodou, hlavne pri hotových parketových dielcoch, je útlm kročajového hluku pri nalepení na pružné lepidlá. Pre zabezpečenie dlhodobých funkčných a estetických vlastností kvalitných podlahových krytín a parkiet je nevyhnutné ich lepenie. Napríklad, v Rakúsku sa lepí až 80 % podláh.

 

V ponuke firmy Murexin nájdete kompletný sortiment materiálov –  od prípravy podkladu až po nalepenie všetkých druhov podlahových krytín a parkiet.

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

Volajte 0917 872 077

2019 © Murexin s. r. o.

Murexin s.r.o.

Magnetová 11, 831 04  Bratislava

Mobil: +421 905 458 100

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

email bol registrovaný

Pružné lepidlo na parkety
Pružné lepidlo na parkety
Pružné lepidlo na parkety

Murexin s.r.o.

Magnetová 11, 831 04  Bratislava

Mobil: +421 905 458 100

E-mail: obchodnyriaditel@murexin.sk

www.murexin.sk

Pružné lepidlo na parkety
Pružné lepidlo na parkety